Portfolio

 

 

HTML4

2004

 

 

 

 

 

PHP

MYSQL

2012-nadal

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDPRESS

2012

 

 

 

 

PHP

MYSQL

AKADEMICKI

NIEUKONCZO-NY

2013

 

 

 

 

 

 

PHP

MYSQL

AKADEMICKI

2013

 

 

 

 

 

 

 

ZEND2

EDUKACYJNY

2014

Komercyjny
2018