Komputer kwantowy, mrzonka czy nadzieja dla przyszlości

Mechanika kwantowa spędza sen z powiek nie jednenu badaczowi, co gdyby szaloną XX wieczną teorie wykorzystać w budowie komputera.

Czy komputer kwantowy wyprze stosowana dziś technologie? Moim zdaniem na obecnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, nie. Ewentualnie pozwoli podejsc do problemow w inny sposob niż wrzechobeny 0/1 komputer o architekturze von Neumanna. Jest nadzieja dla problemów NP-trudnych i NP-zupełnych zwanych także, przez niektórych, problemami milenijnymi.

W okolicach 2010 roku pojawił sie komputer „kwantowy”, potrafiacy liczyć coraz to wieksza ilość qubitów (stan kwantowy). Komputer ten wyprzedza obecne konstrukcje najwiekszej firmy komputerowej świata, która też probóje swych sił w konstrukcji kwantowej. Problemem w/w konstrukcji jest duża ilość błędów w obliczeniach, moim zdaniem spowodowane jest to brakiem interpolacji kwantowej.

Można by zastosować krzywe, lecz moja wiedza na temat komputerów działajacych na wektorach lub krzywych jest w dużej mierze ograniczona (niedostępna). Przez ostatni okres czasu dowiedziałem że komputer wektorowy służy do przeszukiwania dużej ilości danych np. w procesie rozpoznawania twarzy czy odcisków palców, służą do tego celu specjalne algorytmy geometryczne.

Problem „kwantowości” można rozpatrywać na wiele wymiarów (sposobów), gdzie nośnikiem informacji jest elektron, foton czy quark.

Prędkość światła nie jest czymś nowym, ale potrzebnym medium do wyolbrzymienia „szybkosci” działania komputera. Niektórzy badacze widzą nadzieje w fotonie jako nosinku informacji [holografia], foton ma tą dobrą właściwość ze „szybko” znika, co wykorzystane jest w kryptografii kwantowej (światłowód).

Jednakże, trzeba zdać sobie sprawe ze napięcie (prąd), także ma prędkość porównywalną do predkości światła i te 70 lat badań nad tranzystorem także przynosi współmierne efekty. Rozwój elektroniki, ciągla minatiuryzacja powoduje przełamywanie kolejnych barier.